ဆိုင္အမွတ္ (၁)

အမွတ္ (၅၂) ၊ ပါရမီလမ္း ( ဗဟို လမ္းႏွင့္အင္းစိန္ လမ္းၾကား) ၁၆ ရပ္ကြက္၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဆိုင္အမွတ္(၂)

အမွတ္ (၁၁၄) ၊ ခေရပင္လမ္း ႏွင့္ (၈) လမ္းေထာင့္၊ ေဇကမာၻဝန္း၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

Phone number

(+95 1) 521 871, 966 9032
(+95 9) 4312 4029, 4211 31974
(+95 9) 882 754 301

Send Us A Message

Your Name *

Your Email *

Your Phone Number *

Subject

Your Message *

Security *

Top